+32 9 385 87 23

Antibioticavrij concept

Iedereen kent de gang van zaken wel. Om een veilige opstart te hebben, wordt er in de eerste silo bij de opstart van vleesvarkens een antibioticakuur gegeven.  Of krijgen melkkoeien preventief een antibioticakuur om bacteriële infecties, en zo mastitis, te voorkomen. Misschien hebben we ook wel de berichten gelezen over de verspreiding van de antibioticaresistente bacterie EBSL bij kippen en dat die ook steeds meer bij mensen wordt aangetroffen…

 

Wat zal er gebeuren in de varkenshouderij 
nu er geen gemedicineerde voeders voor vleesvarkens meer mogen worden toegediend?

Gezien de evolutie van de laatste weken en maanden in de varkenshouderij, ziet het er niet naar uit dat de kwaliteit van de aangeleverde biggen zal verbeteren. De zeugenhouder verdient immers geen of te weinig geld om het hoofd degelijk boven water te kunnen houden en zal gaan sparen. De eerste vormen van besparing zijn het achterwege laten van bepaalde vaccinaties en het niet meer verstrekken of in mindere mate verstrekken van een prestarter die de biggen maximaal voorbereidt op darmniveau.

De gevolgen hiervan zijn nog wel te overzien in de biggenfase, maar eens die biggen naar de vleesvarkensstal worden overgebracht, merkt men toch dat deze een zeer minimale basisweerstand hebben. Bijkomend het feit dat er geen antibiotica meer gebruikt mag worden, ziet de varkenshouder zich genoodzaakt andere maatregelen te treffen.  Vleesvarkens zullen vanaf de eerste immuniteitsdip af te rekenen krijgen met Streptokokken, PIA,…..

 

Mastitis is op de meeste melkveebedrijven de grootste kostenpost.

Onder druk van een lage internationale melkprijs, industrialiseert de melkveesector in hoog tempo.  Een koe moet hoog productief zijn of ze wordt afgevoerd.  Gewild of ongewild.   Gewild omdat de melkgift te laag is, ongewild omdat het in principe om een hoog productieve koe gaat maar die te lijden heeft onder ziekte of onvruchtbaarheid.   Mastitis is na vruchtbaarheidsproblemen de belangrijkste reden om productieve koeien af te voeren, en is op de meeste bedrijven de grootste kostenpost.

Een hoge voortijdige afvoer wijst op een gebrekkig dierenwelzijn, wat voor de melkveehouders hoge (veterinaire) kosten met zich meebrengt.   Antibiotica worden daarom vaak toegediend ter preventie. 

 

Weerstanddip

Rond het afkalven maken nagenoeg alle koeien een weerstanddip door die kan uitmonden in vervelende aandoeningen zoals mastitis, baarmoederontsteking enz.  Ook hebben veel koeien dan last van een negatieve energiebalans waarbij er (te)veel lichaamsvet wordt afgebroken en de kans op slepende melkziekte en leververvetting heel reëel wordt.

Nochtans kunnen die weerstanddip en negatieve energiebalans vermeden worden zonder antibiotica toe te dienen. 

 

Natuurlijke additieven als alternatief voor antibiotica

Nutrika is al enkele maanden klaar met proefprojecten in verschillende markten om te zien hoe haar additieven kunnen dienen als alternatief voor antibiotica.  Nutrika legt de focus op het maximaal stimuleren van de natuurlijke weerstand. Praktijkproeven hebben aangetoond dat men ook een zorgeloze, antibioticavrije opstart kent met behulp van onze producten.